KERSTIN BERGH

.

Kerstin Bergh, Göteborg, bjuder i sitt konstnärskap generöst på bilder och stämningar ur sitt liv som tidvis varit belastat med förluster, sjukdom och isolering. 

Hennes bilder i koloristisk, skenbart naivistisk form ger uttryck för hennes utlämnande, ärliga person och hennes stora sociala engagemang. Kerstin Bergh har uppskattats som en av våra största kolorister. 

Under en tid arbetade hon på Skövde konstgrafiska verkstad tillsammans med några av våra bästa västsvenska grafiker och utvecklade då sin grafikteknik.