Göteborgskoloristerna.

Tor Bjurström, tidigare elev hos Henry Matisse, var under åren 1920-1929 föreståndare vid Valands konstskola i Göteborg. Under hans tid prioriterades  färgmåleriet och mindre vikt lades vid formspråket. "Spelar inte färgen första rollen kan det visserligen vara konst men inte måleri", (Ivan Ivarson). 

ill Göteborgskoloristerna räknas främst Åke Göransson, Ivan Ivarson, Ragnar Sandberg och Inge Schiöler men även bl.a. Folke Andreasson, Alf Lindberg, Karan Parrow och Erling Ärlingsson.

Inspiratörer för Göteborgskoloristerna var västkustmålarna Birger Simonsson och Ragnar Sandberg.