HENRIK ALLERT

konstnär utanför tiden.

Under fyrtio år har jag haft förmånen att ha Henrik Allert som en kär vän och att få följa hans konstnärskap på nära håll.

Hans konstnärskap är mycket egensinnligt, personligt och har djupa rötter i mänsklighetens urgamla, arketypiska bildspråk, ett språk som är gemensamt för många kulturer och tider. Ändå är hans uttryck så personligt och känsligt att man genast uppfattar bildens eller skulpturens känslouttryck och hans bildspråk är så "Allerskt" att man inte har någon svårighet att identifiera upp-hovsmannen.

Hans mångsidiga konstnärskap uppehåller sig vid livets "eviga frågor", liv och död, kretslopp, masker vi döljer oss med, lidande och livsglädje.